מרתון מדברי אילת

תקנון רישום

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

  1. ההרשמה לתחרות באמצעות אתר האינטרנט ו/או אפליקציית אייפון ואנדרואייד.
  2. נרשם לאירוע הוא מי שטופס ההרשמה שלו, לא וחתום כנדרש, בצרוף דמי הרשמה ואישור רפואי שהתקבלו ואושרו במנהלת האירוע לפני סגירת ההרשמה .
  3. המרוץ מוגבל לגילאים 18 ומעלה. מרוץ 5 ק"מ לגילאי 13 ומעלה, עד גיל 18 מותנה באישור הורה.
  4. משתתפים שטרם מלאו להם 18 שנים ביום המרוץ, מחוייבים באישור הורה אותו ימלאו ברישום.
  5. אישור הצהרת משתתף כמוהו כאישור הנרשם לתקנון הרישום, לחיוב כספי ולתקנון האירוע.

מדיניות ביטולים ושינויים :

  1. שינויים וביטולים יתאפשרו עד 10 ימים ליום האירוע 07.11.2017 בשעה 23:00 בכתובת המייל : info@marathonisrael.co.il. בגין ביטול ההרשמה יחוייב המשתתף בדמי טיפול של 20 ש״ח.
  2. 10 ימים לפני מועד האירוע, לא יתאפשר ביטול מכל סיבה שהיא, למעט בעיה רפואית, בהצגת אישור רפואי בלבד אותו יש להעביר בצרוף בקשה לביטול ההרשמה לכתובת המייל info@marathonisrael.co.il. הביטול כרוך בדמי ביטול בסך 40 ש״ח
  3. החזרים של שינויים / ביטולים יתבצע עד 90 ימים מיום אישור העסקה.
  4. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המארגנים.
  5. בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה

 

תאריך אחרון להרשמה 11.11.2017 בשעה 12:00

לארוע

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)