desertrun
 desertrun 2017 logo

מקצים קטגוריות ופרסים

"הפרסים למקומות ראשונים ניתנים על ידי"
 
1. קולומביה
2. פתאל 
3. Activim
4. אקסטרים 
שלושת הזוכים במקומות הראשונים יקבלו כפרס נעלי ריצה של מונטרייל וסופי שבוע במלונות פתאל.
 
כללי
  • מקצה מדיד

קטגוריות

גברים כללי מקום 1,2,3
גברים : עד 39, 40-44 , 45-49 , 50-54 , 55-59 , 60-64, 65-69 , 70+

נשים כללי מקום 1, 2, 3
נשים: עד 29, 30-39, 40-44 , 45-49 , 50-54, 55-59 , 60 +

פרסים

גברים כללי מקום 1,2,3
נשים כללי מקום 1,2,3

כללי
  • מקצה מדיד

קטגוריות

גברים כללי מקום 1,2,3
גברים : עד 39, 40-44 , 45-49 , 50-54 , 55-59 , 60-64, 65-69 , 70+

נשים כללי מקום 1, 2, 3
נשים: עד 29, 30-39, 40-44 , 45-49 , 50-54, 55-59 , 60 +

פרסים

גברים כללי מקום 1, 2, 3
נשים כללי מקום 1, 2, 3

כללי
  • מקצה מדיד

קטגוריות

גברים כללי מקום 1,2,3
גברים : עד 19, 20-29 ,30-39, 40-44 , 45-49 , 50-54, 55-59 , 60-64,65-69 , 70 -74 , 75+

נשים כללי מקום 1,2,3
נשים: עד 19, 20-29, 30-39, 40-44, 45-49 , 50-54, 55-59, 60-64,65-69 , 70-74 , 75+

פרסים

גברים כללי מקום 1, 2, 3
נשים כללי מקום 1, 2, 3

כללי

  • מקצה מדיד

קטגוריות

גברים כללי מקום 1, 2, 3
נשים כללי מקום 1, 2, 3

פרסים

גברים כללי מקום 1, 2, 3
נשים כללי מקום 1, 2, 3

הערות :

* על מנת לזכות בפודיום יש צורך ברישום של מינימום 5 משתתפים בכל קטגוריה.

במידה ולא יהיו 5 משתתפים תאוחד הקטגוריה החסרה עם הקטגוריה הצעירה ממנה.

** משתתפים שטרם מלאו להם 18 ביום התחרות, יציגו אישור הורים.

אישור הורים המאשר לכם להשתתף עם קבלת הערכה בהצגת ת.ז + ספח של ההורים.

לארוע

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)