חלוקת ערכות

מידע יפורסם בהמשך

 

  • אנא הגיעו לאסוף את הערכות ביום החלוקה ולא ביום האירוע.
  • כל משתתף זכאי לקבלת ערכה הכוללת: חולצת מרוץ מנדפת זיעה, מספר חזה וצ'יפ מדידה.
  • לשם קבלת הערכה נא להגיע עם תעודה מזהה.
  • ניתן לקחת ערכה עבור משתתף אחר בהצגת ייפוי כוח חתום על ידו וצילום תעודה מזהה שלו .
  • במידה וחבר אוסף עבורך את הערכהעליו להגיש צילום תעודה מזהה שלך, אשר כולל ייפוי כוח, את האישור הרפואי (מי שחייב) מצורף חתום על ידך, כתנאי לקבלת הערכה עבורך.

 

לארוע

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)