רישום מרתון מדברי אילת 2017

במידה ואינך מצליח להירשם באמצעות הדפדפן שברשותך, אנא הירשם באמצעות לינק זה

איך נרשמים

התחברות לחשבון שלך:
אנא צור שם משתמש חדש במערכת אט איוונט
אם יש לך כבר שם משתמש במערכת אט איוונט נשאר לך רק להיכנס ולהירשם.
 
ביחרו מקצה
הכניסו מידע אישי
הוסיפו פרטי קשר
ציינו מידת חולצה רצויה 
ענו על שאלות המצב הבריאותי
 
אישורים שונים:
במידה ויש לצרף אישור בריאות חתום ע"י רופא.
ניתן להעלות את הטפסים למערכת באזור האישי והעלאת מסמכים ( מסומן כאיש כחול ).
איש כחול

לארוע

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)